Gratis bezorging bij bestellingen boven €24.

Privacybeleid

Verzamelde persoonsgegevens

Op de website https://infuseme.fr/ (hierna “de Site”) worden de volgende persoonsgegevens verzameld:
Volledige naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en website-adres.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers van de Site (hierna “Gebruiker”) worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van de Site te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. Meer bepaald gaat het om de volgende toepassingen:
– Om het browsen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de Gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site;
– Ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking…): voor navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (gehasht).
– Om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens.
– Om optionele tevredenheidsonderzoeken op de Site uit te voeren: e-mailadres.
– Voor communicatiecampagnes per sms of e-mail (promotieaanbiedingen enz.): telefoonnummer, e-mailadres.
– Om een contactverzoek (productvraag, klacht, andere) te verwerken: naam, e-mailadres, telefoonnummer.
– Om op verzoek van de Klant contact op te nemen voor commerciële doeleinden: naam, e-mailadres, telefoonnummer.
– Voor het versturen van de nieuwsbrief: e-mailadres.

Gegevensbeheerder

De op de site https://infuseme.fr/ verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt door : Mevrouw Chloë LAIGRE, auto-ondernemer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 892 020 538, wonende te 13, rue de la Giraudiere – 35530 NOYAL-SUR-VILAINE – Email : info@infuseme.fr
Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt Madame Chloë LAIGRE zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Hij moet met name de doeleinden van zijn gegevensverwerking vaststellen, zijn prospects en klanten volledig informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens, zodra hun toestemming is verkregen, en een nauwkeurig register van de verwerkingen bijhouden.
Telkens wanneer Madame Chloë LAIGRE persoonsgegevens verwerkt, neemt zij alle redelijke maatregelen om de juistheid en de relevantie van die gegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor zij ze verwerkt.

Delen van gegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde bedrijven wanneer een gebruiker van de site gebruik maakt van de betalingsdiensten. Voor de uitvoering van deze diensten staat de Site in relatie met derde bankbedrijven waarmee mevrouw Chloë LAIGRE contracten heeft afgesloten in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake persoonsgegevens.

Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van haar activiteiten geeft Madame Chloë LAIGRE geen gegevens door buiten de EU.

Hyperlinks “cookies” en “tags” Internet

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van mevrouw Chloë LAIGRE zijn aangebracht. Madame Chloë LAIGRE heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan hiervoor dus niet aansprakelijk worden gesteld.
Tenzij de Gebruiker cookies uitschakelt, stemt de Gebruiker ermee in dat de Site ze kan gebruiken. De Gebruiker kan deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die op de Site worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, met dien verstande dat het deactiveren van cookies de toegang tot alle of een deel van de door de Site aangeboden diensten kan beperken of verhinderen.
“Koekjes
Een “Cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en in diens terminal wordt opgeslagen. Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider, het besturingssysteem en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies beschadigen de terminal van de Gebruiker op geen enkele wijze.
Madame Chloë LAIGRE kan de gegevens van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Dankzij deze informatie kan Madame Chloë LAIGRE de inhoud van de site en de surfervaring van de gebruiker verbeteren.
Cookies vergemakkelijken het browsen en/of de levering van door de Site aangeboden diensten, en de Gebruiker kan zijn browser zodanig configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naargelang de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zodanig configureren dat hem van tijd tot tijd wordt voorgesteld Cookies te aanvaarden of te weigeren, voordat een Cookie in zijn terminal wordt opgeslagen. Madame Chloë LAIGRE informeert de Gebruiker dat het in dat geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van haar browsersoftware beschikbaar zijn.
Indien de Gebruiker de opslag van Cookies in zijn/haar terminal of browser weigert, of indien de Gebruiker de opgeslagen Cookies verwijdert, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar navigatie en ervaring op de Site kan worden beperkt. Dit kan ook het geval zijn wanneer Madame Chloë LAIGRE of een van haar dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte type browser, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

In voorkomend geval wijst Madame Chloë LAIGRE alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van de Site en van de diensten die Madame Chloë LAIGRE eventueel aanbiedt, als gevolg van de weigering van Cookies door de Gebruiker en van de onmogelijkheid voor Madame Chloë LAIGRE om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.
De Gebruiker kan te allen tijde zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar maken en wijzigen. Madame Chloë LAIGRE kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de in dit deel beschreven informatie.
Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen van de sociale netwerken Facebook en Instagram die op de Site van Mevrouw Chloë LAIGRE verschijnen, en indien de Gebruiker het deponeren van Cookies heeft aanvaard door verder te navigeren op de Site, kunnen Facebook en Instagram ook Cookies deponeren op de terminals van de Gebruiker.
Dit soort cookies wordt alleen op de terminals van de Gebruiker geplaatst als de Gebruiker daarmee instemt. De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming aan Madame Chloë LAIGRE om dit type cookie te plaatsen, intrekken.
Internet tags
Mevrouw Chloë LAIGRE kan af en toe gebruik maken van internet tags (ook bekend als “tags”, action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs en one-to-one GIFs) en deze inzetten via een web analytics partner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus de gerelateerde informatie kan opslaan, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).
Deze tags worden zowel in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina’s van de Site geplaatst.
Dankzij deze technologie kan Madame Chloë LAIGRE de reacties van de bezoekers van de site en de doeltreffendheid van haar acties evalueren, evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.
De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over de bezoekers van de site en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit van de site ter attentie van mevrouw Chloë LAIGRE en andere diensten verlenen in verband met het gebruik van de site.

Veiligheid en privacy

Mevrouw Chloë LAIGRE neemt organisatorische, technische, software- en fysieke maatregelen op het gebied van digitale beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig beveiligde omgeving is en Madame Chloë LAIGRE kan de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet garanderen.
Inderdaad, hoe hard je het ook probeert, geen enkele methode van transmissie via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Mevrouw Chloë LAIGRE kan dus geen absolute veiligheid garanderen. Indien Madame Chloë LAIGRE kennis krijgt van een inbreuk op de beveiliging, worden de betrokken Gebruikers hiervan op de hoogte gebracht zodat zij passende maatregelen kunnen nemen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Madame Chloë LAIGRE alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Implementatie van gebruikersrechten

In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben Gebruikers de volgende rechten:
– Toegang tot hun gegevens,
– Het bijwerken of wijzigen van hun gegevens,
– Beperking van hun gegevens,
– Verwijdering van hun gegevens,
– Dataportabiliteit
Elke gebruiker kan zijn rechten doen gelden door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@infuseme.fr
In bepaalde gevallen, met name in het geval van een verzoek om toegang, kan Madame Chloë LAIGRE een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fraude te voorkomen.
Voor verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens gelden de wettelijke verplichtingen, met name wat betreft het bewaren of archiveren van documenten.
Ten slotte kunnen de gebruikers van de site een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en met name bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).